Het bestanddeel in Kamagra Gel Sildenafil Citrate (bekend als Viagra werkzame stof) voor orale inname, is goed verdraagbaar in vloeibare vorm en begint na ongeveer 30 minuten te werken. Hier kunt u Kamagra Oral Jelly goedkoop kopen en ook andere snelwerkende middelen van Kamagra, zoals bijvoorbeeld bruistabletten. Alle medicijnen in de online apotheek kunt u zonder recept bestellen. We raden wel aan om van tevoren een arts op te zoeken. Pas na raadpleging van een arts en een grondig onderzoek moet een potentiemiddel worden ingenomen.

Methode


ACT is een vorm van gedragstherapie die eind jaren 1990 werd ontwikkeld met als kernboodschap: Accepteer datgene waar je geen controle over hebt & verbind je ertoe datgene te doen wat overeenkomt met jouw waarden.

Vragen waar het bij ACT omdraait: Waar wil je voor staan in je leven? Wat doet er echt toe, diep in je hart? Om welke dingen wil je herinnerd worden bij je begrafenis?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en je spreekt het uit als één woord (èkt). ‘To act’ betekent doen en dat is de vraag die ik je wil stellen: doe jij díe dingen in je leven die overeenkomen met wat jij belangrijk vindt en waar jij voor staat?

Als we terugkijken, zien we alle dingen die we hadden moeten doen of níet hadden moeten doen. We hebben spijt om wat we hebben ‘nagelaten’ en we zijn boos op onszelf om de fouten of verkeerde beslissingen die we hebben gemaakt. Had ik maar...

Als we vooruitkijken, zien we alle dingen die we moeten doen. Die ervaren we soms als een lange lijst van dingen die moeten. Of het zijn misschien dingen die ons angst inboezemen, die onzekerheid en spanning met zich meebrengen. Wat als?

Al deze gedachten over verleden en toekomst krioelen in ons hoofd; allerlei bijbehorende gevoelens en lichamelijke sensaties gieren door ons lijf. De ervaringen van vroeger, herinneringen en verhalen over onszelf dragen we met ons mee.

En als we eens kijken waar we nu zijn, waar zijn we dan?
Hoe staan we in ons leven?  
En leiden we het leven dat we willen?

Behalve al dat moeten, wat mogen we, wat staan we onszelf toe? En wat willen we?

De hieronder genoemde zes pijlers van ACT en de hieraan verbonden oefeningen, vormen samen een ‘toolkit’ van vaardigheden.

  1. Acceptatie:                       Jezelf openstellen; je mag voelen wat je voelt
  2. Defusie:                           Kijken naar je denken; je mag denken wat je denkt
  3. Mindfulness:                     Hier en nu zijn; je mag "zijn" in het nu
  4. Observerende Zelf:           Opmerken van je bewustzijn; je mag jezelf behandelen met dezelfde vriendelijkheid en mildheid en hetzelfde begrip als je de belangrijke anderen om je heen behandelt (zelfcompassie)
  5. Waarden:                         Weten wat er toe doet; wat wil je?
  6. Toegewijde Actie:              Doen wat nodig is; wat doe je wat je écht belangrijk vindt?


Het doel van ACT is uiteindelijk het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit.
Dat wil zeggen dat hoe hoog de golven ook zijn, je een houding kunt aannemen die ervoor zorgt dat je niet onderuitgaat.

Voor vragen en/ of aanmelden: vul het Contactformulier in of bel: 06-50680772